فصلنامه تحقیقات موتور- مقالات پذیرفته شده
...

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ | 

  لیست مقالات پذیرفته شده در فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات موتور:
 

شماره 51(تابستان 97 ، فارسی، دعوت به ارسال مقاله)
1.  مهرداد ناظمیان، الهه نشاط، رحیم خوشبختی، کامران پورقاسمی، بررسی تاثیر ویژگی های هندسی پیستون بر عملکرد یک موتور RCCI بر مبنای قانون دوم ترمودینامیک
2. بهرام بحری، فربد جهاندیده، محسن تیموری، بررسی تجربی سطح صدای احتراق در موتور احتراق دما پایین
3. علیرضا حاجی علی محمدی، سعید رحمانی، هادی فتح اللهی، سیدمصطفی آقامیرسلیم، ارائه معیار پخش‌شوندگی و بررسی آن برای شرایط فشار محفظه نزدیک به خلا برای فواره‌های بنزینی تزریق مستقیم چندسوراخ
 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تحقیقات موتور:
http://engineresearch.ir/find.php?item=1.119.75.fa
برگشت به اصل مطلب