فصلنامه تحقیقات موتور- مقالات پذیرفته شده
...

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ | 

  لیست مقالات پذیرفته شده در فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات موتور:

شماره 50(بهار 97 ، فارسی، دعوت به ارسال مقاله)

1. حامد بصیر، شهاب علویون، سیدمحمد جعفری، حبیب الله مهرجو، بررسی تجربی توزیع دما در پرخوران موتور احتراق داخلی با استفاده از دوربین حرارتی
2. آرش محمدی، امید فروتن، شهاب علویون، طراحی سامانه خنک کاری جداگانه‌ی بدنه و بستار مناسب در موتور ملی با دو دمابان
3. شهاب مرادی کلارده، سیدوحید حسینی، بررسی اثر تنش ناشی از همبندی بر سرعت موج اولتراسونیک در پیچ بستار موتور دیزل
4. جواد خیراللهی، صمد جعفرمدار، شهرام خلیل آریا، سیدمصطفی آقامیرسلیم، رسول قادری، بررسی تجربی و شبیه سازی احتراق موتور گازسوز با شمع پیش محفظه در کارکرد با مخلوط رقیق
5. عبدی اقدم، عطایی ترزنق،تأثیر گازهای سوخته مانده از چرخه قبل روی زمانبندی بهینه جرقه بکمک فن پرش جرقه
6. 
خیشه، خلیلی، آزادی، ذاکر هندوآبادی،تاثیر عملیات حرارتی بر ریز ساختار، خواص مکانیکی، رفتار شکست در آلیاژ آلومینیوم- سیلیسیوم- مس سرسیلندر
 

شماره 51(تابستان 97 ، فارسی، دعوت به ارسال مقاله)

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تحقیقات موتور:
http://engineresearch.ir/find.php?item=1.119.75.fa
برگشت به اصل مطلب