فصلنامه تحقیقات موتور- مقالات پذیرفته شده
...

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ | 

  لیست مقالات پذیرفته شده در فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات موتور:

شماره 53(زمستان 97 ، فارسی، دومین شماره مقالات منتخب دومین همایش ملی موتورهای درونسوز، در حال تایید نهایی داوری)

شماره 54(بهار 98، فارسی، دعوت به ارسال مقاله)
1. اسماعیل قاسمی، سید وحید حسینی، سیده کوثر یزدان پرست،پایش وضعیت کیفیت روغن در موتور اشتعال جرقهای بنزینی با استفاده از اندازه گیری ضریب دی‌الکتریک روغن
 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تحقیقات موتور:
http://engineresearch.ir/find.php?item=1.119.75.fa
برگشت به اصل مطلب