فصلنامه تحقیقات موتور- اطلاعات تماس
...

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشانی:

تهران،خیابان کریمخان زند، ابتدای خیابان شهید دکتر عضدی (آبان شمالی)، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه دوم، اتاق222

کدپستی: 13711-13988

تلفن: 33400664-086
تلفن: 09221178087
رایانامه: info@engineresearch.ir

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تحقیقات موتور:
http://engineresearch.ir/find.php?item=1.57.48.fa
برگشت به اصل مطلب