:: جلد 16، شماره 16 - ( 7-1388 ) ::
جلد 16 شماره 16 صفحات 36-42 برگشت به فهرست نسخه ها
شبیه سازی تأثیر عدد ستان، چگالی و گرانروی سوخت بیودیزل بر مهلت اشتعال موتور دیزل
بهمن نجفی
چکیده:   (20353 مشاهده)
در این تحقیق عدد ستان مخلوط‌های مختلفی از سوخت بیودیزل حاصل از روغن پسماند رستوران و گازوئیل با استفاده از یک موتور CFR اندازه‌گیری شد و برای بررسی تأثیر سوخت بیودیزل بر مهلت اشتعال، از یک موتور دیزل یک استوانه لیستر M8/1 از نوع پاشش غیر مستقیم ( (IDI استفاده شد. تغییرات فشار داخل استوانه نسبت به زاویه میل‌لنگ به کمک حسگر فشار از نوع پیزوالکتریک Kistler-6123 اندازه‌گیری شد. در همه نمونه‌‌های سوخت، زمان پاشش سوخت o 21 میل‌لنگ قبل از نقطه مکث بالا بوده و لحظه شروع احتراق، زاویه‌ای از میل‌لنگ بود که آهنگ تغییر فشار حالت جهشی یافت. آزمون‌های در شرایط یکسان دور موتور ( rpm 750) و تمام بار انجام گرفت. نتایج آزمون‌ها نشان داد که با افزودن سوخت بیودیزل به گازوئیل، عدد ستان از 57 برای گازوئیل تنها تا 62 برای بیودیزل تنها، افزایش می‌یابد و مهلت اشتعال از o 8،13 میل‌لنگ برای گازوئیل تنها به o 83،8 میل‌لنگ برای بیودیزل تنها، کاهش می‌یابد. برای پیش‌بینی مهلت اشتعال از شبیه‌سازی نیمه‌تجربی بر حسب تابعی از عدد ستان، چگالی و گرانروی استفاده گردید. عدد ستان تنها بر مهلت اشتعال شیمیایی اثر دارد و چگالی و گرانروی سوخت در تاخیر اشتعال فیزیکی مؤثر هستند، لذا الگوی قهقرایی (رگرسیونی) غیر خطی به کمک نرم ‌افزار SPSS 14 ارائه گردید. الگوی ارائه‌شده با 998/0 R2 = ، توانایی پیش‌بینی مهلت اشتعال را با خطای کمتر از o 5/0 میل‌لنگ دارد .
واژه‌های کلیدی: سوخت‌های جایگزین، بیودیزل، عدد ستان، مهلت اشتعال، موتور دیزل
متن کامل [PDF 1321 kb]   (5143 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه پژوهشي |


XML   English Abstract   Printجلد 16، شماره 16 - ( 7-1388 ) برگشت به فهرست نسخه ها